П`ятниця, 14.08.2020, 06:37,

Сайт РМО вчителів початкових класів Саксаганського району м. Кривого Рогу
Особистий кабінет
Пропонуємо...
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Нас відвідали

Презентації

Головна » Кабінет вчителя » Ділимося досвідом » Ділимося досвідом

ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
[ Викачати з сервера (29.6 Kb) ] 02.05.2014, 15:26

Ковтун Наталія В’ячеславівна ,
вчитель інформатики,
Комунальний заклад освіти Майська середня загальноосвітня школа,
Спеціаліст ІІ категорії ,
вул.Шкільна, 1, с.Майське, Україна
«ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ.
Людство сьогодні перебуває в технологічній фазі науково-технічної революції, коли стрімко міняється техніка й технології. . «Навчання» стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього життя. Основна мета цього етапу – інформатизація всіх сторін життя. Людська цивілізація на сучасному етапі вступила в нову еру — еру інформації та інформаційних технологій. Освіта є інформаційним процесом і тому використання сучасних технологій навчання із застосуванням комп’ютера актуальне.
Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів, комп’ютерних комунікацій, усяких електронних пристроїв), а отже, поява нових технологій обробки, передачі, отримання і збереження інформації відкриває нові можливості для застосування комп’ютерів у навчальному процесі.
Інформаційно-комунікаційну технологію використовую як сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі та подання інформації, що розширює знання людей і розвиває їхні можливості щодо керування технічними і соціальними проблемами.
Зміну змісту навчання здійснюємо за декількома напрямами, значущість яких змінюється з розвитком процесу інформатизації суспільства. Перший напрям пов’язаний зі становленням навчальних дисциплін, що забезпечують підготовку учнів у галузі інформатики:
Введено курс «Сходинки до інформатики» (1-4кл.), «Основи інформатики» (5-7 кл.); Міжнародні проекти «Intel®Навчання для майбутнього», «Intel® шлях до успіху».
Другий напрям активне використання комп’ютерів,комп’ютерного класу і комп’ютерних комунікацій, застосування яких стає нормою в надаванні освітніх послуг нашої школи. Досвід свідчить ,що цей процес приносить з собою зміну предметного змісту всіх навчальних дисциплін на всіх рівнях освіти. В предметній діяльності використовую інформаційно-комунікаційні технології на уроках та в позаурочній діяльності ,що дає змогу раціонально використовувати час,підвищувати інтерес до процесу пізнавальної діяльності учнів.
Зарекомендувала себе спільна діяльність з учнями щодо підготовки презентації для науково-дослідницьких робіт школярів (5 з яких посіли призові місця в районному захисті науково-дослідницьких робіт). Учні з інтересом беруть участь у підготовці створення 10 міні-фільмів ,які презентуються на районних,обласних та міжнародних конкурсах.
Третій напрям пов’язаний із впливом інформатизації на мету навчання. Ми добре розуміємо,що цей вплив дедалі відчутнішим з розвитком процесів інформатизації суспільства, проведенням робіт з переструктурування знань, накопичуваних людством.
Я переконана ,що актуальним сьогодні , є соціалізація учня, тобто завдання школи полягає в тому, щоб випускник школи був пристосованим до вимог суспільства, що змінюється, умів зберегти свою індивідуальність та протистояти негативному.
Сучасний світ змінюється настільки швидко, що в межах життя одного покоління відбуваються кардинальні зміни, які стосуються всіх сторін існування людини. Всі ці зміни вимагають від суспільства винахідливості, гнучкості, творчого підходу до розв’язання проблем, уміння застосовувати знання в реальному житті.
Тому наша школа, яка розуміє дійсне значення цих процесів соціуму, несе на собі особливу відповідальність за вміння пристосовуватися до змін. Якщо необхідність соціалізації учня усвідомлена і визнається вчителем (що, звичайно, свідчить про його сучасний рівень ерудиції, професіоналізм), то він закладатиме цю ідею перш за все в завдання уроку. Проектуючи урок, підбираю зміст, методи, форми, засоби, створюю умови, щоб мета соціалізації була виконана. У контексті євроінтеграційних освітніх процесів особливої актуальності набуває питання щодо застосування методів навчання, спрямованих на формування соціально-психологічних компетентностей школяра, серед яких велику роль, на мою думку, відіграє інформаційно-інтелектуальна компетентність. Адже «людина освічена та, яка знає, де знайте те, чого вона не знає» (Георг Зіммель, німецький соціолог)[7].
Революція у сфері інформаційних технологій змінила суспільство. На перший план вийшли засоби інформаційно-комунікаційних технологій, за допомогою яких інформація та знання отримуються людиною на якісно вищому рівні.
Інформаційно-комунікаційні технології поступово трансформують усі сфери суспільного життя, формують нові системи потреб, спосіб життя, демократизують процес навчання, роблять процес пізнання творчим, стимулюють заняття самоосвітою. Активне впровадження інформаційних технологій в усі сфери діяльності суспільства торкнулося і системи освіти. Традиційні форми навчання поступово змінюються новітніми технологіями, спрямованими на формування навичок та умінь, що відповідають вимогам суспільства. Сучасні вимоги суспільства до освіти примушують фахівців у багатьох країнах світу переглянути якість і рівень шкільної освіти, що зумовило необхідність її реформування. Змінюються цілі та завдання, що постали перед сучасною освітою в інформаційному суспільстві, поступово на зміну традиційній системі навчання приходить особистісно-орієнтована, традиційні методи змінюються інноваційними, що передбачають зміщення акцентів у навчальній діяльності, її спрямування на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення долі репродуктивної діяльності. Навчальний процес орієнтовано на особистість учня , враховуючи його індивідуальні особливості та здібності. У зв’язку з цим зрозуміло, що в основній школі назріла гостра необхідність в адаптації вчителів до нових умов роботи, ролей і мети, що швидко змінюються. Тому на уроці в комп’ютерному класі використовуючи інтерактивні методи навчання залучаючи учнів до творчих досліджень, навчання, використовую функції помічника і інструктора, «… менеджерами з навчання, а учні – їх клієнтами, як сьогодні ми є клієнтами юристів або професійних консультантів» (Дейвід Керр).
Реалізуючи проблему обласного експерименту «Створення системи розитку інноваційного потенціалу сільського учня в умовах соціально-педагогічного комплексу» залучаюсь до різних видів професійної діяльності: викладацькою, виховною, науковою, методичною, управлінською. В залежності від того або іншого виду діяльності використовую різні аспекти комп’ютерних або інформаційних технології, що дають можливість отримувати, передавати, систематизувати, обробляти інформацію, а також здійснювати комунікацію між колегами, учнями, їх батьками і так далі. Так,наприклад на загальношкільній конференції презентуємо з використанням мультимедія звіт про діяльність навчального закладу по розвитку креативності учасників НВП в рамках експериментальної діяльності.
Така форма подачі інформації сприяє змістовності ,наочності,системності звітів та об'єктивності оцінювання освітніх послуг школи,виробленню конструктивних рекомендацій,щодо їх удосконалення.
В школі велика увага приділяється зміцненню матеріально –технічної бази комп'ютерного класу,що дає змогу підвищувати роль комп'ютерів ,як ефективного засобу удосконалення результативності навчання при застосуванні їх як нового засобу навчання. При цьому комп’ютер використовую і для автоматизації робочого місця вчителя (АРМ учителя) і як засіб навчання тих, хто вчиться. Його застосування дозволяє підвищити інтелектуальний рівень учнів і полегшує вирішення практичних задач. Постійно працюю над тим,щоб створити :
• інформаційну систему, що допомагає вирішувати різні питання;
• джерело інформації для розробки творчих проектів, велика увага приділяється інформатизації проектної діяльності учнів ,було розробленно та втіленно у життя (30 учнівських проектів);
• для суттєвого розширення наочності навчання на різних етапах уроків використовую комунікаційну підтримку процесу навчання,систематизації,узагальнення знань.;
• оперативного контролю за засвоєнням знань і умінь.
Для об'єктивності та якісної підготовки рівня засвоєння навчального матеріалу використовую індивідуальне тестування,виконання завдань з логічним навантаженням за ком'ютером (розробленно збірки таких завдань «Цікава інформатика», «Знайди зайве» тощо),диференційовані вправи,картки – інструктажі. Все це сприяє підвищенню інтересу учнів до виконання контрольних та самостійних робіт.
Застосування комп’ютерів як засобу навчання підвищує мотивацію навчання за рахунок інтересу учнів до діяльності, пов’язаної з комп’ютером.
Перед сучасним учителем стоїть завдання володіти основами інформаційних технологій, мати уявлення про найбільш поширену в даний час операційну систему Windows, уміти працювати в поширених комп’ютерних програмах, зокрема, Microsoft Word, Ехсеl, РоwerPoint і низкою інших спеціалізованих програм, пов’язаних з предметною діяльністю вчителя, користуватися Інтернетом, а також уміти використовувати знання учнів про комп’ютер, котрі останні отримують на уроках інформатики.
Я переконана ,що найсучаснішим комп’ютерним засобом навчання є мультимедіа, що ґрунтується на спеціальних апаратних і програмних засобах.
В практичній діяльності широко використовуються в нашій школі.
Мультимедіа (у перекладі – багатоваріантне середовище) – нова інформаційна технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, обробки, зберігання й передавання аудіовізуальної інформації, заснованої на використанні компакт-дисків. Це дає змогу поєднати в одному програмному продукті текст, графіку, аудіо- та відеоінформацію, анімацію. А комп’ютери, оснащені мультимедіа, можуть відтворювати одночасно кілька видів інформації самогорізноманітного характеру, що впливає на перспективи розвитку та форми сучасного процесу навчання. Важливою властивістю мультимедіа також є інтерактивність, що дає змогу користувачеві отримати зворотний зв’язок.
Мною створено ряд комп’ютерних презентації за допомогою MS Power Point з використанням різноманітних ППЗ, рекомендованих Міністерством освіти і науки, та інтернет-ресурсів.
На мій погляд, презентація – це зручна конструкція, в якій легко орієнтуватися. Аналіз науково-методичної літератури та періодичних видань,досвід педагогічного колективу нашої школи показав, що мультимедійні презентації здатні реалізувати багато проблем у процесі навчання, а саме:
• використовувати передові інформаційні технології;
• змінювати форми навчання та види діяльності в межах одного уроку;
• полегшувати підготовку вчителя до уроку та залучати до цього процесу учнів;
• розширювати можливості ілюстративного супроводу уроку, подавати історичні відомості про видатних вчених, тощо;
• реалізувати ігрові методи на уроках;
• здійснювати роботу в малих групах або індивідуальну роботу;
• дають можливість роздруківки плану уроку та внесення в нього заміток та коментарів;
• проводити інтегровані уроки, забезпечуючи посилення міжпредметних зв’язків;
• організовувати інтерактивні форми контролю знань, вмінь та навичок;
• організовувати самостійні, дослідницькі, творчі роботи, проекти, реферати на якісно новому рівні з можливістю виходу в глобальний інформаційний простір.
Отже, на сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема застосування комп’ютерних технологій на уроках набуває дуже великого значення.
Проведення уроків при комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття учнями не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності ,самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації.
Актуальність проблеми використання інформаційних засобів на уроках полягає в тому, що сучасні досягнення науки та техніки вимагають сучасних уроків, які враховують ці досягнення. Інформаційні засоби потрібно використовува¬ти як комп’ютерну підтримку уроку в поєднанні з класичними методами навчання основам інформатики.
Особливим аргументом використання комп’ютерної підтримки на уроці став великий ін¬терес учнів до інформатики та їхнє бажання оволо¬діти навичками роботи з комп’ютером
Основною перевагою інформаційних технологій є те, що комп’ютерні де-монстрації можуть бути органічною складовою будь-якого уроку та можуть ефективно допомогти вчителеві й учневі.
Використовуючи ІКТ у своїй професійній діяльності оптимізовую зміст навчання, модернізую методи та форми організації навчального процесу, забезпечую високий науковий і методичний рівень викладання, індивідуальний підхід у навчанні, підвищити ефективність та якість надання освітніх послуг.
Для ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес у школі:
• створено лабораторію ІКТ;
• здійснюється підготовка вчителів та учнів для набуття ними практичних навичок роботи в новому інформаційному середовищі;
• розробляються мультимедійні навчальні комплекти, електронні посібники, створюються віртуальні навчальні й творчі лабораторії;
• створено творчу групу викладачів для розробки, апробації та впровадження новітніх засобів навчання на базі інформаційно-комунікаційних технологій;
• відбувається розміщення розроблених вчителями навчальних матеріалів на WEB-сайтах школ;
• беримо участь у роботі семінарів та конференцій щодо використання ІКТ в навчальному процесі, участь у спільних науково-освітніх проектах, Інтернет-комунікація із зарубіжними колегами з проблем оптимізації навчального процесу засобами ІКТ та ін.
На педагогічних сайтах Інтернет було розміщено :
o 50 творчих робіт вчителів;
o 15 творчиз робіт учнів;
o 21 проектів учасників НВП;
o Створенні власні педагогічні сайти
Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи та організаційні форми навчання, засоби навчання, що дозволяє вирішувати складні і актуальні завдання педагогіки для забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення та самостійності педагогічних працівників.
Ми можемо довго дискутувати з приводу ефективності інформаційно – комунікативних технологій на уроках, але не використовувати їх не маємо права, бо вони стрімко ввійшли в усі сфери нашого життя.
Впровадження ІКТ в освітній процес вимагає розробки абсолютно нової методики викладання, яка багато в чому пов'язана з дослідницькими, проектними технологіями.
Інформаційно-комунікаційні технології здатні: стимулювати пізнавальний інтерес до предметів, надати навчальної роботи проблемний, творчий, дослідницький характер, багато в чому сприяти оновленню змістовної сторони предметів, індивідуалізувати процес навчання і розвивати самостійну діяльність учнів.

Список використаної літератури

1. . Авер’янова Н. Інформаційний простір в системі освіти // Рідна школа. – 2001. – №2.– С.33.
2. КрівошеевА.О. Розробка та використання комп'ютерних навчальних програм /А.О.Крівошеев / / Інформаційні технології. 1996. № 2.
3. Ломаковська А. В. Інформаційно-комунікаційні технології – нова якість навчання та послуг: Практико зорієнтоване дослідження / А. В. Ломаковська, Г. О. Проценко. — К.: Інком. – 2006. — 70 с.
4. Інновації на уроках. Методична пам’ятка вчителя //.– 2004. – № 20. – С.13-19.

Категорія: Ділимося досвідом | Додав: туська
Переглядів: 1397 | Завантажень: 117 | Рейтинг: 0.0/0

Схожі матеріали

Всього коментарів: 0


Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]