Середа, 27.05.2020, 02:06,

Сайт РМО вчителів початкових класів Саксаганського району м. Кривого Рогу
Особистий кабінет
Пропонуємо...
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Нас відвідали

Презентації

Головна » Кабінет вчителя » Інфоцентр » Районний відділ повідомляє

Районний семінар вчителів початкових класів КЗШ № 124
12.12.2014, 23:20

«Використання дослідницьких методів
в початковій школі як дієвий спосіб забезпечення
творчого розвитку особистості»

 

«Використання дослідницьких методів 1 слайд
в початковій школі як дієвий спосіб забезпечення
творчого розвитку особистості»

Дмитро Іванович Менделєєв зазначав: «Найперше, що має зробити вчитель, 2 слайд
- це розвинути в учня дух допитливості.»

У педагогіці постійно обговорюється проблема формування людини, яка буде мислити , мислити самостійно. Ця людина буде небайдужа, буде корисна для суспільства, така людина буде свідомим громадянином своєї Батьківщини. Формування такої особистості- це і є завдання будь- якого педагога. І саме дослідницька діяльність – це шлях до формування такої людини.

Всі ми розуміємо, що школа не забезпечить учня знаннями на все життя, але школа здатна і повинна сформувати пізнавальну самостійність учня.

На мій погляд, існує декілька вагомих причин для проведення дослідницької діяльності в початковій школі:
- По- перше, участь у дослідницькій діяльності надає дітям можливість отримати досвід самостійної діяльності.

- По- друге, під час дослідження учні вчаться розв′язувати проблеми. А все наше життя складається з розв′язання проблем, великих і маленьких.

-По- третє,під час здійснення дослідницької діяльності діти залучаються до творчості.

У навчальній програмі для загальноосвітніх навчальних закладів з 3 слайд
природознавства зазначається, що для досягнення основної мети навчального
предмета необхідно, разом з іншими, вирішувати такі завдання

-формування дослідницьких умінь і здатності учнів спостерігати за об′єктами та явищами живої і неживої природи;
- формування досвіду навчально- пізнавальної і практичної природо- охоронної діяльності учнів;

-формування навичок самостійної роботи учнів з інформацією.

Кожен розділ програми передбачає проведення дослідницького практикуму з метою вироблення дослідницьких умінь школярів. Передбачаються також завдання для залучення до навчальної і дослідницької діяльності батьків учнів. Це завдання є у програмі з природознавства для кожного класу «Запитай у батьків».

Для узагальнення вивченого матеріалу програма містить розділ «Запитання до природи». Розв′язання цих завдань передбачає активне впровадження елементів проектної діяльності та застосування активних методів навчання.

Серед методів , прийомів та засобів навчання першорядне значення 4 слайд
надається
 спостереженням у природі,
 власним дослідженням учнів
 практичним роботам,
 демонстраційним і фронтальним дослідам,
 виготовленню моделей явищ природи,
 роботі з інформаційними джерелами.

Головним змістом дослідження у сфері освіти є те, що воно є 5 слайд
навчальним. Це означає, що його головною метою є розвиток особистості
дитини, а не одержання нового результату, як у «великій» науці.

Дослідницька діяльність учнів може бути успішною в тому випадку, 6 слайд
якщо вона буде будуватися на наступних принципах:
• доступності;
• природності;
• наочності або експериментальності;
• свідомості і самодіяльності.

Робота учасників семінару в групах.
Шановні учасники семінари. За вікном осінь і на ваш стіл впав кленовий листочок із завданням: кожна група отримала картку, на якій зазначено один з принципів проведення дослідницької діяльності. Дайте характеристику цьому принципу. За допомогою яких форм і методів він реалізується?.
Для I группи. Принцип доступності .
Слова для довідок : результат не досягається лише тому, що проблема, яку учень узявся вирішувати, йому не під силу; те, що для одного учня достатньо складно й незрозуміло, для іншого – просто й доступно.
Форми і методи: - робота в групах
- диференціація завдань
- самостійний вибір завдань
Мій коментар: Якщо учень досяг успіху, у нього, можливо, з′являться нові плани і нові задуми. Які надалі стануть новими дослідженнями.
Для II групи. Принцип природності.
Слова для довідок : Тема дослідження не повинна бути надуманою дорослим; повинна бути реальною, цікавою і справжньою;мати практичне застосування.
Форми і методи: - досліди
- екскурсії
- складання схем, таблиць
- виготовлення приладів
- написання творів
III групи. Принцип наочності або експериментальності.
Слова для довідок : людина пізнає властивості речовин і явищ зором та за допомогою інших аналізаторів; під час спостереження предметів і явищ учень виявляє відмінності і подібності між ними, визначає їх загальні характерні риси, узагальнює свої спостереження, створює поняття, робить висновки.
Форми і методи: - використання посібників, таблиць, схем, відеофільмів
- проведення навчальних дослідів
- проведення практичних робіт
- - спостереження

Для IV групи. Принцип свідомості і самостійності.
Слова для довідок: самостійні навчально-пізнавальні дії ; є головним показником розуміння учнем проблеми, що вивчається ним, учні розуміють цілі дослідження, планують і організовують свою діяльність, , виявляють інтерес до теми дослідження, став лять питання та шукають шляхи їх вирішення.
Форми і методи: - самостійна робота з джерелами інформації
- самостійне виконання поставлених задач
Кленові листочки кріпляться на дошці навколо дерева.

Багато видів дослідницької діяльності ми застосовуємо під час уроків 7 слайд
• Застосування проблемного методу навчання (вчитель ставить
• проблемне питання, учні шукають способи розв′язання)
• Дослідницький практикум
• Екскурсія
• Демонстрація
• Практична робота
• Проведення навчального експерименту
• Нетрадиційні уроки (урок - презентація «Планети Сонячної системи», ток-шоу «Суд над бактеріями», «Турнір юних натуралістів», «Створення міні – проектів» та інше)
• Домашні завдання дослідницького характеру: 8 слайд
o Міні- проект
o Спостереження за живими об′єктами, своїм організмом
o Досліди з рослинами
o Творчі завдання – вірші, твори, кроссворди, вікторини, презентації.
o Літні завдання (створення гербарію, колекції)
o
Учні мого класу влітку працювали над дослідженням «Аптека під ногами». (демонстрація гербарію)

- Щодо дослідницької роботи в позаурочний час, до неї відносяться: 9 слайд
• Підготовка та участь в предметних олімпіадах
• Участь в конкурсах
• Написання творчіх робіт
• Підготовка повідомлень
• Виконання міні – дослідів
• Опис рослин і тварин за планом
• Участь в навчальних екскурсіях. Тут широкі можливості для спостережень і досліджень за навколишнім світом. 10 слайд

Під час проведення екскурсії діти отримують 11 слайд
від вчителя завдання і самостійно виконують його. Така екскурсія дає вихід дитячої активності, і зазвичай ті «відкриття», які учні роблять в цей час, міцно запам'ятовуються на довгі роки. На уроках громадянської освіти або під час годин спілкування учні демонструють результати своїх досліджень. (демонстрація альбомів)

Давайте звернемося до етапів здійснення дослідницької діяльності
Робота учасників семінару в групах.
Шановні колеги! Кожна група отримала картки. На них розкрита структура кожного етапу дослідницької діяльності. Визначте, будь ласка, порядок етапів . Поєднайте назву етапу з його змістом.
Этапи дослідницької діяльності 12 слайд
( по щелчку после ответов групп)

.................................................. етап
I етап - організаційнний
………… етап

……………………………… етап

II етап – реалізації (щелчок)
- работа з pізноманітними джерелами інформації
- проведення власних досліджень
- обробка текстового, науково-графічного матеріалу
- коррекция проміжних результатів

 

III етап – презентація (щелчок)
………………….…………. етап

 

IV етап – рефлексивно – оціночний
(щелчок)

………….. етап
- вибір теми
- постановка проблеми
- планування


Використовуючи дослідницькі методи навчання, ми переконалися, що учні краще почали аналізувати, зіставляти, виділяти головне, вміло застосовувати набуті знання на практиці, набули комунікативних навичок. У процесі дослідницької діяльності підвищується інтерес учнів до знань, зростає їх самоповага, розвиваються комунікативні навички, творчість. Тому можна сказати - за даними методами
навчання - майбутнє. 13 слайд
Найбільш повно дозволяє реалізувати дослідницькі та зорієнтовані на практичну діяльність завдання метод проектів. Більш докладніше з цією формою роботи вас познайомить вчитель початкових класів Карабут Любов Миколаївна. Вона вважає, що цей метод дає дитині навички контактів із зовнішнім світом, розвиває творчість і навички роботи з джерелами інформації, дає можливість набути досвіду самостійної творчої діяльності.

Сьогодні на уроках ви наочно побачите застосування дослідницького методу як дієвого способу активізації пізнавальної діяльності учнів і забезпечення творчого розвитку особистості.

Поєднайте назву етапу з його змістом.
Этапи дослідницької діяльності

I етап - організаційнний
………… етап


II етап – реалізації
- работа з pізноманітними джерелами інфор
- проведення власних досліджень
- обробка текстового, науково-графічного мате
- коррекция проміжних результатів

 

III етап – презентація

 


IV етап – рефлексивно – оціночний

- вибір теми
- постановка проблеми
- планування

 

Розкрийте сутність принципу. Виберіть форми і метод, за допомогою яких він реалізується?

I . Принцип доступності .
Слова для довідок : результат не досягається лише тому, що проблема, яку учень узявся вирішувати, йому не під силу; те, що для одного учня достатньо складно й незрозуміло, для іншого – просто й доступно.
Форми і методи:
- робота в групах
- диференціація завдань
- самостійний вибір завдань
- досліди
- екскурсії
- складання схем, таблиць
- виготовлення приладів
- написання творів
- використання посібників, таблиць, схем, відеофільмів
- проведення навчальних дослідів
- проведення практичних робіт
- спостереження
- самостійне виконання поставлених задач

Розкрийте сутність принципу. Виберіть форми і методи, за допомогою яких він реалізується.

II . Принцип природності.
Слова для довідок : тема не повинна бути надуманою дорослим; повинна бути реальною, цікавою і справжньою; практичне застосування.
Форми і методи:
- робота в групах
- диференціація завдань
- самостійний вибір завдань
- досліди
- екскурсії
- складання схем, таблиць
- виготовлення приладів
- написання творів
- використання посібників, таблиць, схем, відеофільмів
- проведення навчальних дослідів
- проведення практичних робіт
- спостереження
- самостійне виконання поставлених задач

Розкрийте сутність принципу. Виберіть форми і методи, за допомогою яких він реалізується.

III . Принцип наочності або експериментальності.
Слова для довідок : людина пізнає властивості речовин і явищ зором та за допомогою інших аналізаторів; під час спостереження ,учень виявляє відмінності і подібності; визначає характерні риси; узагальнює спостереження; створює поняття, робить висновки.
Форми і методи:
- робота в групах
- диференціація завдань
- самостійний вибір завдань
- досліди
- екскурсії
- складання схем, таблиць
- виготовлення приладів
- написання творів
- використання посібників, таблиць, схем, відеофільмів
- проведення навчальних дослідів
- проведення практичних робіт
- спостереження
- самостійне виконання поставлених задач

Розкрийте сутність принципу. Виберіть форми і методи, за допомогою яких він реалізується.

IV. Принцип свідомості і самостійності.
Слова для довідок: самостійні навчально-пізнавальні дії ; є головним показником розуміння учнем проблеми, що вивчається ним; розуміють цілі дослідженн; планують і організовують свою діяльність; виявляють інтерес до теми дослідження; ставлять питання та шукають шляхи їх вирішення.
Форми і методи:
- робота в групах
- диференціація завдань
- самостійний вибір завдань
- досліди
- екскурсії
- складання схем, таблиць
- виготовлення приладів
- написання творів
- використання посібників, таблиць, схем, відеофільмів
- проведення навчальних дослідів
- проведення практичних робіт
- спостереження
- самостійне виконання поставлених задач

Категорія: Районний відділ повідомляє | Додав: Ann Заклад:|Автор:Вчителі КЗШ 124 E W
Переглядів: 1225 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0

Схожі матеріали

Всього коментарів: 0


Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]