П`ятниця, 14.08.2020, 05:22,

Сайт РМО вчителів початкових класів Саксаганського району м. Кривого Рогу
Особистий кабінет
Пропонуємо...
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Нас відвідали

Презентації

Головна » Кабінет вчителя » Ділимося досвідом » Ділимося досвідом

Вдосконалення навчально – пошукової і творчої діяльності учнів 1 – 4 класів на принципах народної етнодидактики в умовах нового Державног
[ Викачати з сервера (11.35 Mb) ] 01.02.2014, 18:46

Виступ на РМО

«Вдосконалення навчально – пошукової і творчої

діяльності учнів 1 – 4 класів на принципах

народної етнодидактики в умовах нового

Державного стандарту»

 

    З досвіду роботи

    вчителя початкових класів

    вищої категорії

                                                                                   Криворізької гімназії № 91

 Савченко Світлани Іванівни

м. Кривий Ріг

2014р.

                                       Рідна земля,                         фото  сл. 1        

                                      Ріднокрай мій зелений,

                                      Пісня в шелесті трав,  

                                      Промінь сонця в росі.

                                      Ти нам щиро даєш,

                                      Україно, натхнення.

                                      Ти до сонця ведеш

                                      Всіх своїх козачат.

 

                                            Скільки світлих доріг           сл.2

                                           Ти для нас відкриваєш,

                                           Скільки нових зірок

                                           В край космічний ведеш...

                                           Кров козацька у нас,

                                           Запорізька в нас вдача

                                           Найдорожча з усіх

                                           Україна для нас.

                                                                                            сл.3

Тема, над якою я працюю упродовж декількох років, назива­ється: «Вдосконалення навчально-пошукової і творчої діяль­ності учнів 1-4 класів на принципах народної  етнодидакти-

ки в умовах нового Держстандарту».                           сл.4

Актуальність теми полягає у розробці якісно нової концепції формування пошукових і творчих інтересів учнів початкових класів засобами навчальної діяльності. Свій кінцевий резуль­тат вбачаю у здійсненні найвищого педагогічного ідеалу люд­ства - всебічного і гармонійного розвитку особистості.

У чому ж полягають завдання, які більш конкретно розкри­вають принципи народної етнодидактики?                   сл.5

- Формування інтересів і здібностей в навчально-пошуковій діяльності.

- Розвиток творчої діяльності.

- Зацікавленість і організація навчально-пошукової діяльності.

- Створення педагогічної ситуації.

- Розвиток активності учнів у навчально-пошуковій діяльнос­ті.

- Розвиток самовдосконалення особистих якостей, умінь і на­вичок.

- Моральне заохочення і розкриття перспективи.

                                                                                        сл.6

Народознавчий підхід забезпечує всебічне і глибоке засвоєння учнями всього культурно-історичного шляху розвитку рідного та інших народів. Розкриття навчального матеріалу всіх основ наук, змісту освіти високоморальної особи, повноправного го­сподаря країни, палкого патріота й інтернаціоналіста.                                                        сл.7

     Отже, для сучасного виховання моральної особистості важ ливим є:

 

* відновлення духовності через повернення моральних норм, що є основою народної педагогіки (традицій, зви­чаїв, обрядів);

 

* формування ідеалів українського народу засобами фоль­клору, традицій, обрядів;

 

* використання у педагогічній практиці таких форм вихо­вання, як фольклорно-етнографічні свята та вечори, ін­сценізовані конкурси та ігри, вікторини;

 

* залучення до виховного процесу батьків та родичів, представників громадськості.                                                сл.8                     

 

Як показує досвід, використання народознавчого матеріалу за­безпечує вирішення ряду важливих завдань, а саме:

                                                                                               сл.9

* Якісно збагачується, урізноманітнюється програмовий матеріал. Учні охочіше розв'язують завдання про свою сім'ю, родину, свій край.

* Використовуючи на уроках етнографічні матеріали, ми

повертаємось до життєдайного джерела народної мудро­сті, досвіду, народних знань. Так, підводжу школярів до розуміння, що без знання математики люди не змогли б виготовити те чи інше знаряддя праці, створити елемент костюма, купити чи продати необхідну річ.

 

 * У ході такої роботи вивчаємо історію, мову народу, зви­чаї, побут, усну народну творчість, де забезпечуються між- предметні зв'язки, формую естетичну культуру, ви­ховую повагу до праці, бережливість, охайність.

 

Щоразу, починаючи працювати з новим учнівським колекти­вом, намагаюсь дізнатися, що учні знають про свою сім'ю, ро­дину, свій край, свій народ.

В цьому приходять на допомогу казкові герої, різноманітні

 ігри, вікторини, конкурси.                                               сл.10

Врахування пізнавальних інтересів і зіставлення їх зі змістом навчальних програм дає мені змогу визначити:

   на яких уроках і на яких предметах використати той чи інший народознавчий ма­теріал, а що необхідно залишити для позакласного опрацювання.

 

Використання народознавчого матеріалу на уроці залежить від специфіки предмету, віку учнів і ступеня їх обізнаності.

Так, у 1 класі основна роль у цьому процесі надається вчителю. Тому я сама добираю матеріал, розповідаю, зачитую цікаві відо­мості. Намагаюсь подавати матеріал у цікавій формі: загадки, ві­ршики, казки, ребуси, кросворди тощо. Проводжу уроки-подорожі, уроки-казки, тематичні ранки, народні ігри.                                                          сл.11  

У процесі пізнання навколишньої дійсності у молодших шко­лярів краще розвинена наочно - образна пам'ять. То-му,добираючи зміст народознавчих відомостей,надаю перевагу конкретним фактам, предметам, явищам, які дитина краще за­пам'ятає через те, що вони цікаві і викликають у неї емоційний відгук.

    Уже в 3, 4 класі народознавча діяльність учнів стає активні­шою. Вони вже самостійно можуть добирати цікавий матеріал до теми, що буде вивчатися, виступати з конкретними повідом­леннями в класі. Це вони роблять із задоволенням.                                                        сл.12

Для кращого засвоєння народознавчого матеріалу, використо­вую різноманітні методи та прийоми навчання. Це і розповідь учителя про рідний край, бесіда, побудована на народознавчій основі, спостереження, сприймання ілюстративного та натура льного народознавчого матеріалу.

      Хочу зупинитись на деяких моментах використання народозна­вчого матеріалу на уроках.                              сл.13              

     На уроках читання використовую лічилки, кросворди, ребуси, мирилки, скоромовки, заклички, українські народні пісеньки, колисанки. Самий цікавий і змістовний матеріал подаю на уро­ках позакласного читання.                         сл.14

     На уроках рідної мови використовую народознавчий матеріал, що мною зібраний і впорядкований у посібнику «Творчі завдан­ня з української мови на матеріалах  українознавства», в якому завдання систематизовані згідно з програмою, але мають народознавчий зміст.

    На уроках розвитку зв'язного мовлення пишемо твори, присвя­чені рідному краю, родині.                               сл.15

     Уроки математики теж сприятливі для використання такого ма­теріалу. Це задачі з народознавчим змістом. В 1-2 класі такі за­дачі я складаю сама, а вже в 3-4 класах пропоную учням скласти задачі, використовуючи народознавчий матеріал.                                                                   сл.16

    Уроки серед природи прищеплюють любов і бережливе ставлення до рідного краю. Вивчати рідний край нам допомагають реальні подорожі та екскурсії, які проводимо протягом навчання в початковій школі.

         Немалу роль відіграють і легенди рідної країни, які допомага­ють краще пізнати свою Батьківщину. Це і «Двобій за сестру Либідь», «Святослав», «Білгородський кисіль», «Про Богдана Хмельницького», «Про запорожців», «Кошовий Сірко»,«Про вишню».                          сл.17

       Добрими помічниками в моїй роботі є і батьки. Вони із задоволенням допомагають готувати українські свята та вечорниці. А  ще полюбляють бути активними учасниками цих дійств. Так, нещодавно в нашій гімназії пройшов  фестиваль родинних талан­тів, в якому активну участь взяли батьки та учні. Після таких заходів батьки класу стають ще більш згуртованішими та дружні­ми.              сл.18,19

      Я зупинилась лише на деяких моментах моєї роботи, які  мають певну результативність. Проаналізувавши і усвідомивши необ­хідність використання народознавчого матеріалу, я прийшла до висновку, що таке наповнення змісту навчально-виховного про­цесу в початковій школі народознавчим матеріалом забезпечує не лише міцне й осмислене засвоєння знань і розширення круго­зору учнів, а й сприяє формуванню їх морально-естетичних уяв­лень та розвитку світогляду, вихованню національно-свідомої особистості.                                                       сл.20

     Також, напевно, деяким результатом моєї роботи є  зірочки, які стали переможцями районного та міського конкурсів:

2011-2012 н.р.-

 Ім. ,, Віче розумників,,

Міжнродні конкурси :

,, Золотий колосок,, Ім. Трубачова Вікторія і Зелена Валерія

                                   ІІм. Тижбіряк Влад, Вовк Олена

,, Срібрий колосок,, ІІм. Зелена Валерія, Трубачова Вікторія

,, Кенгуру,,               ІІм. Трубачова

 

2012-2013 н.р.   

,, Колосок,,              Ім. Ревенко Ірина, Денисевич Анастасія,  Журман Денис,Крупеня Аріна, Манько Нікіта, Муратов Іван.

 

Районний  конкурс ,, Готую для всієї родини,,

І м.      Галєєва Анна

ІІ м.     Гужвій Анна

 

Районний конкурс стендів ,, Здрастуй, школо!,,  ІІІ м.

                       

   Очевидним є те, що використання народознавчого матеріалу на уроках в початковій школі є наполеглива вимога часу. Все зале­жить від бажання педагога працювати творчо, вдумливо. Адже це додаткова витрата дорогоцінного вчительського часу на збір народознавчого матеріалу, його оформлення, пошук форм і ме­тодів роботи з ними. Але, як показують спостереження, така ро­бота приносить результати. А нагородою стануть зацікавлені ди­тячі оченята, перетворення складного для школярів учбового матеріалу у свято засвоєння нових знань.

Категорія: Ділимося досвідом | Додав: Ann Заклад:|Автор:Савченко С.І. E W
Переглядів: 1380 | Завантажень: 69 | Рейтинг: 0.0/0

Схожі матеріали

Всього коментарів: 0


Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]