П`ятниця, 14.08.2020, 06:35,

Сайт РМО вчителів початкових класів Саксаганського району м. Кривого Рогу
Особистий кабінет
Пропонуємо...
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Нас відвідали

Презентації

Головна » Кабінет вчителя » Ділимося досвідом » Ділимося досвідом

Впровадження ІКТ технологій навчання для покращення результативності навчально-виховного процесу
[ Викачати з сервера (8.07 Mb) ] 10.02.2014, 16:34
КЗШ І – ІІІ ступенів № 43 Рєзнік Тетяна Олександрівна

Освіта:                     вища, КДПІ, 1991 рік

Категорія:              вища,  вчитель – методист

Педагогічний стаж :    29 років

Життєве кредо: " Мети  досягає  той,  хто  її  прагне. ”

Педагогічне кредо: " Учитель не той, хто вчить,  а той, у кого вчаться. ”

Творчість учителя – запорука успіхів учнів

Поєднання навчальної діяльності та виховної роботи з сучасними технологіями дає високий рівень знань учнів, викликає бажання вчитися

 

Тема, над якою працюю:

Впровадження ІКТ технологій  навчання для покращення результативності навчально-виховного процесу

Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання.

Основною метою всіх інновацій в освітній галузі є сприяння переходу від механічного засвоєння учнями знань до формування вмінь і навичок самостійно здобувати знання. Успішність розв’язання цього завдання значною мірою залежить від мети використання комп’ютера в навчальному процесі, якості й можливостей програмного забезпечення та від того, яке місце посяде комп’ютер в системі дидактичних засобів.

Ще і сьогодні провідне місце у викладанні предметів займають традиційні засоби – дошка, крейда та друковані джерела (підручники, зошити з друкованою основою). Завдяки ж використанню ІКТ навчальне середовище можна доповнити відео, звуком, анімацією. Усе  це здійснює значний вплив на емоційну сферу молодшого школяра, сприяючи підвищенню пізнавальної активності, підвищенню інтересу до предмета та навчання взагалі, активізації навчальної діяльності учнів.

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер, з використанням комп'ютерних мереж і онлайнових засобів, школи отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня.

Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації. Дуже важливо організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп'ютерних. Адже використання комп'ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, строго диференційованим та індивідуальним.

Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною імітувати інші іграшки і різноманітні ігри, сучасний комп'ютер, разом з тим, є для дитини рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити. З іншого боку, цей метод навчання є досить привабливим і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання.

  Як показала практика, учні  з інтересом засвоюють  навчальний матеріал, коли  використовуються інформаційно – комунікаційні технології. При правильному підході ІКТ  підсилює  їх мотивацію. Крім того, активізується  увага учнів, розвиваються  пізнавальні  процеси,  мислення,  увага,  набувають розвитку  уява і фантазія. Розвиваються навички  дослідницької  діяльності, творчі та комунікативні здібності; формується  вміння працювати  з інформацією. ІКТ дозволяє активно залучити  учнів до  навчального  процесу;  якісно змінити контроль за діяльністю; залучити  школярів  до  досягнень   особистого характеру, класу  та інформаційного  простору. У дітей змінюється, відношення до комп’ютера.  Діти  починають сприймати  його  як  універсальний  інструмент  для роботи в будь якій  сфері   людської  діяльності, а не як інструмент для ігор.

Актуальність

   Перед початковою школою стоїть важливе завдання: підготувати підростаюче покоління  до життя в інформаційному суспільстві , яке швидко змінюється, в світі,  в якому прискорюється процес появи нових знань,  постійно виникає  необхідність в нових професіях, в безперервному  підвищенні кваліфікації. І ключову роль у вирішенні цих задач відіграє володіння сучасною людиною ІКТ.

           Інформаційна компетентність школярів необхідна для якісного засвоєння всіх  навчальних предметів. Оволодіння комп’ютерною культурою, формування інформаційної компетенції учнів – необхідна умова  включення підростаючого покоління  до  світового  інформаційного простору.

Три способи використання мультимедіа на уроках

* Ілюстративний (традиційний). Підібраний візуальний ряд ілюструє  розповідь  учителя.  Використовується  при опитуванні, узагальненні.

*     Схематичний (шаталовський). В основу  навчання  покладено конструювання опорних конспектів чи структурно-логічних схем.  Використання  мультимедіа в даному  випадку  лише розширює можливості побудови таких схем. Вони стають  більш наочними, яскравими, доповнюються елементами, що рухаються.

*     Інтерактивний  Найбільш складний.  Поєднує  в собі елементи ілюстративного і схематичного підходів. Різниця  в тому, що використання різноманітного візуального матеріалу, схем і анімацій  поєднується, доповнюється приєднанням документів,  уривків  із різноманітних  джерел. Головне в такому  підході ─ високий рівень методичної  обробки матеріалу. Він   дається  в такому поєднанні, щоб викликати активність учнів, спровокувати їх на співставлення, роздуми, дискусію.

ІКТ дозволяє:

ü надавати учням інформацію в різноманітній формі: текст, графіка, аудіо, відео, анімація і т.д.;

ü видавати великий обсяг інформації частинами;

ü мобілізувати увагу учнів;

ü активізувати процеси сприйняття, мислення, уяви  та пам’яті;

ü Виходити у світове інформаційне товариство;

використовувати світові інформаційні ресурси  у  навчальних цілях.

 

Найбільш оптимальні  моделі використання ІКТ

*   Урок з опорою на мультимедіа презентацію;

*   Використання аудіо- та відео фрагментів

*   Комп’ютерні тести;

*   Електронні підручники;

*   Електронні збірники – тренажери;

*   Електронні інформаційні видання;

*   Електронні практикуми;

*   Комп’ютерні навчальні програми;

*   Підготовка друкованих роздаткових матеріалів.

 

Можливості використання ІКТ  в початковій  школі. 

 Спектр використання можливостей ІКТ достатньо широкий. Але, працюючи з дітьми молодшого шкільного віку, необхідно пам’ятати заповідь «Не нашкодь!»

ІКТ повинні виконувати навчальну функцію, допомогти дитині розібратися в потоці інформації, сприйняти її, запам’ятати, але ні в якому випадку не підірвати здоров’я. ІКТ виступає як допоміжний елемент навчального процесу, а не основний. Враховуючи психологічні особливості молодшого школяра, робота з використанням ІКТ  чітко продумана і дозована. Плануючи урок, продумую мету, місце та спосіб використання ІКТ.

Гігієнічні вимоги до роботи на комп’ютері

Під час роботи в комп’ютерному класі необхідно добре знати і чітко виконувати гігієнічні вимоги до роботи на комп’ютері.

Загальновідомо, що організм дитини, який постійно перебуває у стані росту і розвитку, дуже чутливий до впливу будь-яких чинників навколишнього середовища, зокрема і шкільного.

Введення у навчальний процес такого технічного засобу, як персональний комп’ютер, потребує комплексної гігієнічної і психолого-педагогічної оцінки в аспекті можливого негативного впливу на здоров’я учнів під час їхньої роботи в кабінетах комп’ютерної техніки.

Результати досліджень свідчать, що в кабінетах комп’ютерної техніки за наявності десяти працюючих комп’ютерів протягом дня значно підвищується температура повітря, знижується вологість.

Ступінь стомлювання учнів на уроках з використанням персонального комп’ютера вища, порівняно із звичайними. Робота на персональному комп’ютері відрізняється від інших видів діяльності значними функціональними змінами нервово-емоційного статусу, потребує напруженої роботи здорового аналізатора, супроводжується вимушеною робочою позою. Це пов’язано з тим, що користувачу комп’ютера доводиться читати інформацію на екрані монітора (роздивлятись букви, малюнки) і одночасно на клавіатурі, тобто дуже часто відбувається переведення погляду з екрана на клавіатуру, в результаті чого виникає часта переадаптація зору.

Статична сидяча поза при цьому викликає напруження плечового поясу і тому неправильно підібрані меблі та недоцільно вибраний режим роботи можуть призвести до порушення постави, а довготривале напруження зору може викликати незворотні патологічні зміни.

Тому зрозуміла необхідність всебічного вивчення функціональних змін реакцій організму і здоров’я молодших школярів під впливом навчання на персональних комп’ютерах з метою гігієнічного нормування режимів безперервної роботи дітей на них.

Основні гігієнічні принципи безпечного для здоров’я застосування комп’ютерної техніки під час навчання школярів:

-               гігієнічна доцільність розміщення та створення відповідних оптимальних умов у приміщеннях кабінетів комп’ютерної техніки;

-                      обладнання кабінету спеціальними меблями, призначеними для комп’ютерної техніки відповідно вікових особливостей користувачів;

-                      гігієнічне нормування всіх чинників, що виникають при роботі комп’ютерної техніки і можуть змінювати внутрішнє навчальне середовище;

-                      нормування тривалості безперервної роботи учнів на персональних комп’ютерах залежно від віку і вихідного стану здоров’я дітей;

-                      психолого - гігієнічна експертиза навчальних комп’ютерних програм;

-                      виховання дітей у напрямку засвоєння гігієнічної культури користування комп’ютерною технікою.

Для профілактики зорового стомлення на уроках необхідно дотримуватись певних рекомендацій: оптимальна тривалість безперервного заняття на комп'ютері для дітей 6-річного віку – 8 - 10хв, 7 - 10-річних – 10 - 15хв, не більше чотирьох разів на тиждень.

З метою профілактики зорового стомлення дітей після роботи на персональних комп’ютерах рекомендується проводити комплекс вправ для очей, які виконуються сидячи або стоячи, відвернувшись від монітора з максимальною амплітудою руху очей. Для зацікавлення ці вправи потрібно проводити в ігровій формі.

Головне, дотримуватись принципу " не нашкодь ”, тобто, вчасно запобігати можливому надмірному стомленню. Як сказав В.Сухомлинський, «Першочерговою місією вчителя є збереження здоров’я дітей». Не забуваємо про це і зараз – у добу комп’ютеризації. Комп’ютер цінний помічник, але він може стати й шкідливим сусідом.

Вчитель, що працює з використанням ІКТ, повинен

ü володіти  основами роботи на комп’ютері

ü мати навички роботи з мультимедійними програмами

ü володіти основами роботи в Інтернеті.

 

Переваги та недоліки використання ІКТ

Мій досвід роботи з молодшими школярами дозволяє зробити такі висновки:

1.   Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі сприяє більш активному і свідомому засвоєнню учнями навчального матеріалу з математики, природознавства, української мови, предметів художньо-естетичного циклу.

2.           Оволодіння елементами комп’ютерної грамотності не викликає суттєвих труднощів у молодших школярів. При цьому, комп’ютерні ігрові програми сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, створюють позитивне емоційне ставлення учнів до діяльності, опосередкованої комп’ютером.

3.                       В процесі сумісної комп’ютерно-ігрової діяльності виникає «кооперуючий ефект». Учні у грі проти комп’ютера допомагають, як правило, несвідомо один одному. Шукають раціональні способи організації сумісних дій, навіть в тому випадку, коли така задача їм не ставиться в явному вигляді.

4.                       Навчаючі і контролюючі програми, програми-тести, програми-редактори стимулюють інтерес молодших школярів до навчальної діяльності, сприяють формуванню логічного, творчого мислення, розвитку здібностей учнів.

5.                       Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є одним з найсучасніших засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури.

Є підстави вважати, що комп’ютер дозволить більш глибоко розвити резерви дитини, дасть змогу вчителю працювати творчо, ініціативно, з більшою професійною майстерністю.

Але поряд з перевагами використання ІКТ виникають різні проблеми як при підготовці до таких уроків, так і під час їх проведення.

Під час використання ІКТ не слід допускатись помилок.

Існують недоліки та проблеми застосування ІКТ.

1.                      Немає комп'ютера в домашньому користуванні багатьох учнів і вчителів.

2.                      У вчителів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютер.

3.                      Недостатня комп'ютерна грамотність вчителя.

4.                      Відсутність контакту з учителем інформатики.

5.                      У робочому графіку вчителів не відведено час для дослідження можливостей Інтернету.

6.                      Складно інтегрувати комп'ютер у поурочну структуру занять.

7.                      При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри.

8.                      Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, учитель перейде від розвивального навчання до навчання наочно-ілюстративним методом.

 

Виховні заходи з використанням ІКТ

Виховна робота з класом має не менше значення, ніж навчальна діяльність. Діти з великим задоволенням приймають участь у позакласних заходах. Всім виступам передує велика підготовча робота. Учням класу дуже подобаються класні години, пов’язані з творчими завданнями, різноманітні турніри, вікторини з використанням ІКТ.

 

Презентації до уроків та  до виховних заходів створюю сама та використовую досвід колег.

 

Мультимедіа  допомагає під час виступів на  семінарах, конференціях, педрадах, засіданнях МО, батьківських конференціях.

*           Міський семінар з фізичного виховання

*           Районний семінар – практикум для вчителів початкових класів " Формування читацької компетентності молодших школярів ”

   

Публікації

З допомогою  мережі  Інтернет я стараюсь розповсюджувати свій педагогічний  досвід, ділитися своїми знахідками з колегами, дізнаватись багато нового і корисного для себе.

Створено збірки:

  «Проведення     спортивної години    в групі продовженого дня»

«Використання ІКТ на уроках в початковій школі як засіб формування ключових компетентностей молодшого школяра»

Маю публікації в Учительському журналі та на Методичному порталі Шкільного світу

 

За свою роботу маю грамоти, подяки.

Плани на майбутнє.

Підвищувати ефективність  використання ІКТ- технологій

Продовжувати формування методичної  скарбнички

Якщо ти не можеш бути широкою дорогою,
будь вузенькою стежинкою.
Якщо ти не можеш бути сонцем,
будь зіркою на небі.
Тільки  знайди своє діло і
 старайся стати  найкращим.
Категорія: Ділимося досвідом | Додав: Ann Заклад:|Автор:Рєзнік Т.О. E W
Переглядів: 6643 | Завантажень: 579 | Рейтинг: 0.0/0

Схожі матеріали

Всього коментарів: 0


Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]